Developments in soil salinity assessment and reclamation : innovative thinking and use of marginal soil and water resources in irrigated agriculture /

Sparad:
Bibliografiska uppgifter
Institutionella upphovsmän: SpringerLink (Online service), International Conference on Soil Classification and Reclamation of Degraded Lands in Arid Environments
Övriga upphovsmän: Shahid, Shabbir A., Abdelfattah, Mahmoud A., Taha, Faisal K.
Materialtyp: E-bok
Språk:English
Publicerad: Dordrecht ; New York : Springer, 2013.
Ämnen:
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!