Developments in soil salinity assessment and reclamation : innovative thinking and use of marginal soil and water resources in irrigated agriculture /

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
organizacja autorów: SpringerLink (Online service), International Conference on Soil Classification and Reclamation of Degraded Lands in Arid Environments
Kolejni autorzy: Shahid, Shabbir A., Abdelfattah, Mahmoud A., Taha, Faisal K.
Format: E-book
Język:English
Wydane: Dordrecht ; New York : Springer, 2013.
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!