Quantum mechanics of molecular structures /

Sparad:
Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: Yamanouchi, Kaoru.
Institutionell upphovsman: SpringerLink (Online service)
Materialtyp: E-bok
Språk:English
Japanese
Publicerad: Berlin ; New York : Springer, 2012.
Ämnen:
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!
Signum: