Micromechanisms of friction and wear introduction to relativistic tribology /

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Li͡u︡bimov, D. V.
Korporacja: SpringerLink (Online service)
Kolejni autorzy: Dolgopolov, Kirill., Pinchuk, L. S.
Format: E-book
Język:English
Wydane: Berlin ; New York : Springer, 2013.
Seria:Springer series in materials science ; v.176.
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!
Sygnatura: