Green manufacturing processes and systems

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
Korporacja: SpringerLink (Online service)
Kolejni autorzy: Davim, J. Paulo.
Format: Elektroniczne
Język:English
Wydane: Berlin ; New York : Springer, 2013.
Seria:Materials forming, machining and tribology.
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!
Sygnatura: