New developments in mode-water research dynamic and climatic effects /

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
Korporacja: SpringerLink (Online service)
Kolejni autorzy: Kubokawa, Atsushi.
Format: Elektroniczne
Język:English
Wydane: Tokyo ; New York : Springer, 2013.
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!
Sygnatura: