Experimental analysis of nano and engineering materials and structures proceedings of the 13th international conference on experimental mechanics, alexandroupolis, greece, july 1-6, 2007 /

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
organizacja autorów: International Conference on Experimental Mechanics Alexandroupolis, Greece), SpringerLink (Online service)
Kolejni autorzy: Gdoutos, E. E., 1948-
Format: E-book
Język:English
Wydane: Dordrecht : Springer, 2007.
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!
Sygnatura: