Hydrostatic and hydrodynamic transmissions /

Sparad:
Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: British Standards Institution
Övriga upphovsmän: Council of Engineering Institutions, Design Council, Edghill, C. M.
Materialtyp: Bok
Språk:English
Publicerad: Oxford : Oxford University Press for the Design Council, the British Standards Institution and the Council of Engineering Institutions,
Ämnen:
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!
Signum: