Universal decimal classification. UDC 55 / (Vol.2-pt.3) Classes :

Sparad:
Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: British Standards Institution
Övriga upphovsmän: British Society for International Bibliography, International Federation for Documentation, Joint Committee of the Association of Special Libraries and Information Bureaux
Materialtyp: Bok
Språk:English
Publicerad: British Standards Institution, 1943
Ämnen:
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!
Signum: