Universal decimal classification. UDC 55 / (Vol.2-pt.3) Classes :

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: British Standards Institution
Kolejni autorzy: British Society for International Bibliography, International Federation for Documentation, Joint Committee of the Association of Special Libraries and Information Bureaux
Format: Książka
Język:English
Wydane: British Standards Institution, 1943
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!
Sygnatura: