Psychological concepts : an international historical perspective /

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
Korporacja: International Union of Psychological Science
Kolejni autorzy: Pawlik, Kurt, Ydewalle, Gery d
Format: Książka
Wydane: New York, NY : Psychology Press, 2006
Hasła przedmiotowe:
Dostęp online:http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip067/2006003611.html
http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0654/2006003611-d.html
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!
Sygnatura: