The process of new drug discovery and development /

Sparad:
Bibliografiska uppgifter
Övriga upphovsmän: Smith, Charles G., O'Donnell, James, Pharm. D.
Materialtyp: Bok
Språk:English
Publicerad: New York : Informa Healthcare, 2006
Upplaga:2nd ed.
Ämnen:
Länkar:Table of contents
Publisher description
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!
Signum: