The process of new drug discovery and development /

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
Kolejni autorzy: Smith, Charles G., O'Donnell, James, Pharm. D.
Format: Książka
Język:English
Wydane: New York : Informa Healthcare, 2006
Wydanie:2nd ed.
Hasła przedmiotowe:
Dostęp online:Table of contents
Publisher description
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!