Katzenstein and Askin's surgical pathology of non-neoplastic lung disease

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Katzenstein, Anna-Luise A.
Format: Książka
Wydane: Philadelphia Saunders 2006
Wydanie:4th ed.
Seria:Major problems in pathology
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!