Psychology's territories : historical and contemporary perspectives from different disciplines /

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
Korporacja: Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften
Kolejni autorzy: Ash, Mitchell G., Sturm, Thomas 1967-
Format: Książka
Język:English
Wydane: Mahwah, N.J. : Lawrence Erlbaum Associates, 2007
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!
Sygnatura: