Thinking in psychological science : ideas and their makers /

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
Kolejni autorzy: Valsiner, Jaan
Format: Książka
Język:English
Wydane: New Brunswick, N.J. : Transaction Publishers, 2007
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!
Sygnatura: