Ujian tanpa musnah menggunakan kaedah ujian arus pusar /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Nor Azizah Bt. Ma'som
Tác giả của công ty: Universiti Sains Malaysia. Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Malay
English
Được phát hành: Pulau Pinang : Universiti Sains Malaysia. Kampus Kejuruteraan, 1993.
Loạt:Latihan ilmiah (Universiti Sains. Pusat Pengajian Bahan dan Sumber Mineral) ; 1993
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
Số hiệu: