Perisian pemampatan data imej - JPEG /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Yew, Mun Choong
Tác giả của công ty: Universiti Sains Malaysia. Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Malay
Được phát hành: Pulau Pinang : Universiti Sains Malaysia. Kampus Kejuruteraan / 1993
Loạt:Latihan ilmiah (Universiti Sains Malaysia. Kampus Kejuruteraan. Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik) ; 1993
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!