Methods of test for textiles

Sparad:
Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: British Standards Institution
Materialtyp: Bok
Språk:English
Publicerad: 1974
Serie:BS handbook 1p.
Ämnen:
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!
Signum: