Universal decimal classification. UDC 667: Colour industries (Dyes, inks, paints etc.)

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: British Standards Institution
Kolejni autorzy: International Federation for Documentation
Format: Książka
Język:English
Wydane: British Standards Institution, 1971
Seria:FID publication no.179 (Series) 667 : 197p.
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!
Sygnatura: