Universal decimal classification. UDC 617: Orthopaedics, surgery, ophthalmology

Sparad:
Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: British Standards Institution
Övriga upphovsmän: International Federation for Documentation
Materialtyp: Bok
Språk:English
Publicerad: British Standards Institution, 1968
Serie:FID publication no.179 1000 617 : 1968 BS (Series) 617 : 1968 , English full ed International Federation for Documentation?
Ämnen:
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!
Signum: