Universal decimal classification. UDC 617: Orthopaedics, surgery, ophthalmology

Shranjeno v:
Bibliografske podrobnosti
Glavni avtor: British Standards Institution
Drugi avtorji: International Federation for Documentation
Format: Knjiga
Jezik:English
Izdano: British Standards Institution, 1968
Serija:FID publication no.179 1000 617 : 1968 BS (Series) 617 : 1968 , English full ed International Federation for Documentation?
Teme:
Oznake: Označite
Brez oznak, prvi označite!
Signatura: