Universal decimal classification. UDC 612: Physiology

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: British Standards Institution
Kolejni autorzy: International Federation for Documentation
Format: Książka
Język:English
Wydane: British Standards Institution, 1968
Seria:FID publication no.179 (Series) 612 : 1968 , English full ed International Federation for Documentation 40p. 30cm "Fourth i
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!