Universal decimal classification. UDC 73/76: Fine and applied arts

Sparad:
Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: British Standards Institution
Övriga upphovsmän: International Federation for Documentation
Materialtyp: Bok
Språk:English
Publicerad: British Standards Institution, 1968
Serie:FID publication no.179 1000 73/76 : 1968 BS (Series) 73/76 : 1968 , English full ed International Federation for Documentat
Ämnen:
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!
Signum: