Universal decimal classification. UDC 611: Anatomy

Sparad:
Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: British Standards Institution
Övriga upphovsmän: International Federation for Documentation
Materialtyp: Bok
Språk:English
Publicerad: British Standards Institution, 1968
Serie:FID publication no.179 1000 61p.
Ämnen:
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!
Signum: