Universal decimal classification. UDC 7/7.0: The arts in general: theory, history, techniques

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: British Standards Institution
Kolejni autorzy: International Federation for Documentation
Format: Książka
Język:English
Wydane: British Standards Institution, 1976
Seria:FID publication no.179 1000 7/7.0 : 1976 BS (Series) 7/7.0 : 1976 English full ed International Federation for Documentati?
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!
Sygnatura: