Text this: Kajian penggunaan air bersih dan hubungannya dengan penggunaan alat penapisan air domestik