Solid substrate fermentation of sugar cane bagasse for the production of cellulase, reducing sugar, and animal feed

Sparad:
Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: Massadeh, Muhannad Illayan
Materialtyp: Mikrofilm
Språk:English
Publicerad: Bangi : Perpustakaan Tun Seri Lanang, 2005
Ämnen:
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!
Signum: