Solid substrate fermentation of sugar cane bagasse for the production of cellulase, reducing sugar, and animal feed

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Massadeh, Muhannad Illayan
Format: Mikrofilm
Język:English
Wydane: Bangi : Perpustakaan Tun Seri Lanang, 2005
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!
Sygnatura: