Pengintegrasian teknik hidupan buatan dalam pembangunan lelabah internet

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Mohd Sofian Yasin
Format: Mikrofilm
Język:Malay
Wydane: Bangi : Perpustakaan Tun Seri Lanang, 2005
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!
Sygnatura: