Text this: Pengintegrasian teknik hidupan buatan dalam pembangunan lelabah internet