Fractionation of palm oil using supercritical carbon dioxide

שמור ב:
מידע ביבליוגרפי
מחבר ראשי: Masturah Markom
פורמט: מיקרופילם
שפה:English
יצא לאור: Bangi : Perpustakaan Tun Seri Lanang, 2005
נושאים:
תגים: הוספת תג
אין תגיות, היה/י הראשונ/ה לתייג את הרשומה!
סימן המיקום: