Text this: Kajian biologi dan kimia kulat yang diasingkan daripada liken chrysothrix candelaris