Kajian morfogenesis in-vitro beberapa spesies palma hiasan Areca catechu L., Chrysalidocarpus lutescens Wend., Chrysalidocarpus madagascariensis Becc. dan Licuala grandis Linn. /

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Noraini Talip
Format: Mikrofilm
Język:Malay
Wydane: Bangi : Perpustakaan Tun Seri Lanang, 2004
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!