Author: Universiti Malaya. Jabatan Kejuruteraan Elektrik