Author: Fakulti Sains Komputer dan Sistem Maklumat